Autokokkuost24.ee

Tingimused

Need kasutustingimused reguleerivad www.autokokkuost24.ee veebisaidi kasutamist ja Autokokkuost24 poolt pakutavaid teenuseid. Veebisaidile sisenemine või selle kasutamine tähendab nende tingimustega nõustumist. Kui te ei nõustu mõne tingimusega, hoiduge veebisaidi kasutamisest.

Veebisaidi kasutamine:

1.1 Veebileht on mõeldud üle 16-aastastele isikutele. Veebilehte kasutades kinnitate, et vastate sellele vanusenõudele.

1.2 Nõustute veebisaiti kasutama kõigi kehtivate seaduste ja määruste kohaselt.

1.3 Autokokkuost24 jätab endale õiguse muuta veebisaiti või selle funktsioone igal ajal ette teatamata.

Intellektuaalomand:

2.1 Veebileht ja selle sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult, tekst, graafika, logod, pildid ja tarkvara, on Autokokkuost24 omand ja on kaitstud intellektuaalomandi seadustega.

2.2 Teile antakse piiratud, mitteeksklusiivne ja mitteüleantav litsents veebisaidile juurdepääsuks ja selle kasutamiseks ainult isiklikel ja mitteärilistel eesmärkidel.

Kasutaja kohustused:

3.1 Nõustute mitte kasutama veebisaiti ebaseaduslikel või volitamata eesmärkidel.

3.2 Vastutate oma konto ja parooli konfidentsiaalsuse säilitamise ning arvutile või mobiilseadmele juurdepääsu piiramise eest.

3.3 Nõustute mitte segama veebisaidi nõuetekohast toimimist ega kahjustama veebisaidi ja selle sisu turvalisust või terviklikkust.

Privaatsus:

4.1 Teie privaatsus on meile oluline. Meie privaatsuspõhimõtted on sätestatud meie privaatsuspoliitikas, mis on viitena lisatud käesolevatesse tingimustesse. Veebilehte kasutades nõustute oma isikuandmete kogumise, kasutamise ja säilitamisega.

Vastutuse piirang:

5.1 Autokokkuost24 püüab pakkuda saidil täpset ja usaldusväärset teavet. Siiski ei garanteeri me teabe täpsust, täielikkust ega õigeaegsust ega vastuta vigade või puuduste eest.

5.2 Autokokkuost24 ei vastuta otseste, kaudsete, juhuslike, eri- ega kaudsete kahjude eest, mis tulenevad veebisaidi või veebisaidi kaudu pakutava sisu või teenuste kasutamisest või sellega seoses.

5.3 Nõustute hüvitama ja kahjutuks tegema Autokokkuost24 mis tahes nõuete, kaotuste, vastutuse või kulu eest, mis tulenevad veebisaidi kasutamisest või on sellega seotud.

Lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele:

6.1 Veebisait võib sisaldada linke kolmandate isikute veebisaitidele. Kõik lingid on Teie mugavuse huvides.

6.2 Autokokkuost24 ei kontrolli kolmandate isikute veebisaitide sisu, privaatsuspoliitikat ega tavasid ega vastuta kahjude või kaotuste eest, mis on põhjustatud selliste veebisaitide kasutamisest.

Tingimuste muutmine:

7.1 Autokokkuost24 jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi igal ajal muuta. Kõik muudatused jõustuvad kohe pärast uuendatud tingimuste postitamist veebisaidile. Veebisaidi jätkuv kasutamine pärast uuendatud tingimuste postitamist tähendab, et nõustute muudetud tingimustega.

Kehtiv seadus ja jurisdiktsioon:

8.1 Käesolevaid tingimusi reguleerivad ja neid tõlgendatakse kooskõlas Eesti seadustega. Kõik käesolevatest tingimustest tulenevad nendega seotud vaidlused kuuluvad Eesti kohtu ainupädevusse.

Kui teil on küsimusi või muresid nende tingimuste kohta, võtke meiega ühendust aadressil info@autokokkuost24.ee.

Täname, et kasutate meie veebisaiti.
Autokokkuost24.ee

etEesti